Posted on Jul - 9 - 2013

Historien om en ung person från Afghanistan – om motgångar och all den styrkan som har burit honom dit han är idag. Animerad under en tre dagar lång workshop av gymnasieelever i Hässleholm. Workshop underlättare Alex Veitch och Erica Elfström [...]

Read More
Posted on Apr - 23 - 2013

”Jag heter Ali och jag kommer från Ghazni, en liten stad i Afghanistan. För folkgruppen hazarer, som jag tillhör, innebär vår religion, vårt språk och vårt utseende stora problem. Vi förföljs vart vi än kommer. Därför flydde jag. Nu är [...]

Read More
Posted on Mar - 31 - 2013

Artikel 1 Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap. Artikel 2 Var och en är berättigad till alla de [...]

Read More
Posted on Mar - 31 - 2013

Artikel 3 1. Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet. Artikel 2 1. Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra [...]

Read More