I år vill vi ge våra politiker och makthavare chansen att möta dem som påverkas av de politiska beslut som fattas. Asylpolitiken ska göras till en huvudfråga inför valet. Vi vill ha en human flyktingpolitik där varje människa behandlas med respekt och värdighet oavsett var en är född.

Förra sommaren gick vi 34 dagar från Malmö till Stockholm – I år är slutdestinationen Almedalen. Längs med vägen samtalar vi med människor om den värld vi vill leva i, en värld som präglas av tillit och solidaritet. Vi vill uppmärksamma de grymma livsöden som den nuvarande migrationspolitiken skapar, där människor som flytt från oroligheter, hot, våld och krig möts av misstro av de svenska myndigheterna istället för det stöd och skydd som de har rätt till. Sverige bör vara en fristad för människor som söker skydd. Vi vill se ett samhälle som gör sitt yttersta för att upprätthålla de mänskliga rättigheterna och principen om barnets bästa. Fler måste få skydd och papperslösas rättigheter måste respekteras.

Vi går tillsammans för att visa att vi är många som har fått nog, att vi är många som kämpar tillsammans för en mer human asylpolitik. Asylstafetten handlar om att lyssna på dem som drabbas av den nuvarande flyktingpolitiken och att ta deras berättelser på allvar. Som det ser ut idag får många inte ens sina asylskäl prövade här. Dublinförordningen gör att flyktingar deporteras till EU-länder som Italien och Malta varifrån vittnesmål om missförhållanden är allt för vanliga. I flyktingförvaren blir människor inlåsta utan att ha begått något brott. I förvar som liknar fängelser tystas självmord ner och psykiskt sjuka får klara sig utan hjälp.

Engagera dig! Du kan stödja initiativet både som enskild och som partipolitisk obunden organisation. Vi välkomnar er som vill gå med i stafetten en eller flera dagar.

3